7 lượt xem

Tìm lỗi sai trong tranh

Câu 1:

Tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Tìm lỗi sai trong tranh - 2

>> Đáp án

Câu 3:

Tìm lỗi sai trong tranh - 4

>> Đáp án

Câu 4:

Tìm lỗi sai trong tranh - 6

>>Đáp án

Câu 5:

Tìm lỗi sai trong tranh - 8

>>Đáp án

Theo 7 second riddles