Lính Mỹ Đã Từng Chạm Tay Vào Vỏ UFO !!

682 lượt xem

#STTV #SuThatThuVi #UFO

Lính Mỹ Đã Từng Chạm Tay Vào Vỏ UFO !! Vào ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Anh đã giải mã một loạt hồ sơ nghiên cứu UFO (vật thể bay không xác định) tuyệt mật theo “Đạo luật Tự do Thông tin”, các hồ sơ tuyệt mật bản thực này của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy, UFO không chỉ thực sự tồn tại, ngoài ra, các binh sĩ Không quân Hoa Kỳ đã từng chạm tay vào vỏ của một chiếc đĩa bay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới hơn